ساعت تماس :
شنبه تا پنجشنبه از 10:30 الی 18:00

  • icon for site 021-22501190
  • icon for site1 021-22508913
  • icon for site 7 0990-1128284
  • icon for site 7 0990-1128285
  • icon for site3 info@pdcir.co
  • icon for site6 Location

 تهران، استاد حسن بنا شمالی، کوچه قربان فلاح، پلاک ۹۸، واحد منفی یک، کد پستی : 1671933366